Zoneterapi

Hvad er zoneterapi?

Zoneterapi stammer oprindelig fra Kina, hvor det stadig praktiseres i stort omfang, og har eksisteret i over 4000 år.

Zoneterapi er en behandlingsform, der via såkaldte reflexzoner placeret på fødderne kan genoprette forskellige ubalancer i kroppen. Hele kroppen med indre organer, immunsystem, muskler, knogler, blodkar og nervesystem er afspejlet på foden, og kan påvirkes via trykmassage også kaldet zoneterapi.

Meridianbaner

I zoneterapien arbejder man ligesom ved kinesisk akupunktur også udfra, at vi i kroppen har nogle energibaner, der hver især knytter sig til vores indre organer, sanser og muskler. Disse energibaner kalder man også for meridianbaner, og de løber parvis i hver side i kroppen.

Man kan bedst sammenligne dem med elektriske ledninger. D.v.s., hvis man har een eller flere ubalancer/sygdomme i kroppen, svarer det til, at strømmen af forskellige årsager er blevet afbrudt i visse ledninger. Zoneterapibehandling “lukker” op for strømmen, og får den til at løbe frit igen.

Hvad gør behandlingen for dig?

Zoneterapi styrker kroppens modstandskraft, stimulerer kroppens evne til at afgifte og helbrede sig selv, lindrer smerter, øger blodgennemstrøming i muskler, organer og væv, øger velværet, afstresser, giver god “jordforbindelse” og fornyet energi.

Holistisk behandlingssyn

Zoneterapien kan godt stå alene, men når man vælger denne behandlingsform, ser jeg ikke kun på dine symptomer som en isoleret sygdomsfaktor. For mig, er det af afgørende betydning, at jeg behandler dig holistisk. Det vil sige, at jeg prøver at kigge på alle de livsvilkår, som kendetegner lige netop dig som klient.

Dette for at blive bevidst om, hvorvidt der evt. er nogle ting, du selv kan ændre for at komme nærmere balance. Det kan f.eks. være faktorer som kost, motion og uhensigtsmæssige vaner. Det kan også være, vi skal kigge på din mentale og psykiske tilstand, da mange årsager til fysiske ubalancer kan findes her. Her står jeg naturligvis til din disposition med råd og vejledning i det omfang, du har behov.
Behandlingen kan sagtens bruges forebyggende, eller blot til at forkæle sig selv!

RAB registreret behandler: Jeg er RAB registreret under foreningen Dansk Behandlerforbund. Det betyder, at du kan komme og modtage zoneterapeutiske behandlinger via din sundhedsforsikring. Dog er forudsætningen, at du har været omkring din læge, og at du har en specifik udfordring, symptom eller sygdom anført på din henvisning fra din forsikring. Du kan derfor ikke få tilskud til velvære eller wellness zoneterapi.

Kroppens reaktioner

Når man får zoneterapi, sættes der gang i mange processer i kroppen, og den vil måske allerede efter første gang reagere med forskellige udrensningssymptomer.

Det kan f.eks. være, at de symptomer/ubalancer man kom med i første omgang, i en kortere periode blusser op for så at klinge af igen efter de næste behandlinger. Man kan få øget slimafsondring fra næse og svælg, hovedpine, træthed, ændret urin-og afføringsmønster, øget svedafsondring, feber, humørsvingninger m.m.

Dette kan måske virke voldsomt, men skal ses positivt, da det kun er tegn på, at kroppen har taget godt imod behandlingen. Det er ikke alle, der får disse reaktioner, men de fleste føler en dyb afslappethed og træthed.

Zoneterapi kan bl.a. have god effekt på:

Ring og spørg om lige netop dit problem!