MediYoga for virksomheder

Ønsker i at give jeres ansatte en større trivselsmulighed med yoga som genvej til mindre stress, mere glæde og overskud?

Vi ved fra forskning og mange undersøgelser, at stresssygemeldinger og de symptomer, der typisk følger med under den paraply er stadig voksende. MediYoga er forskningsbaseret yoga, som har dokumenteret effekt på især:

Vi findes takket være alle MediYoga-instruktører på hundredvis af forskellige klinikker, hospitaler og sundhedscentre rundt om i verden. Tilbagemeldingerne vi får er mange og fantastiske, når det gælder forbedringer med hensyn til sundhed, mentalt og fysisk.

Når yoga bliver til selvheling og egenomsorg midt i en travl hverdag

Hvad kan jeres ansatte opnå ved et MediYoga forløb i virksomheden?

Stresssymptomer og stresshåndtering

Stress starter i hjernen – hjernen oplever en trussel og reagerer ved at sende et signal til kroppen om at udskille stresshormoner for at give dig større chance for at overleve truslen. Hvordan skal du håndtere den stress, du mærker i din krop? Stresssymptomerne kan du behandle, men selve stresshåndteringen må ske mentalt, da det er her tænd / sluk-knappen er.

Sådan foregår det:

Jeg kommer ud i jeres virksomhed og underviser – i stiller et roligt lokale til rådighed med mulighed for, at der kan være minimum 10 -12 deltagere og tilhørende stole til hver deltager. Jeg medbringer måtter.

Deltagerne vil blive undervist i 3 grundlæggende programmer over den aftalte periode, og består af:

Samtlige programmer har til formål at mindske stressbelastning, øge balancen hos den enkelte deltager, øge energien, forstærke det mentale fokus og meget mere.

Inkl  i den aftalte pris er 4 mdr. gratis online adgang for alle deltagere til MediYoga programmerne, så man nemt kan implementere yogaøvelserne hjemme eller i arbejdstiden for bedre fokus og mindre stress. 

Øvelserne desuden er rigtig gode at bruge i spidsbelastninger af enhver art.

Skriv til mig for pris og nærmere aftale.

Blide og simple øvelser, som går dybt og balancerer hele mennesket: fysisk, mentalt og følelsesmæssigt.